Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
256.069
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
246.958
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 08/07/2020 11:32:40

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 08/07/2020 11:32:40

Số lượt truy cập
2791884
Đang online: 15
Hôm qua: 48866
Tháng trước: 410138
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 14.800 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.339 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.995 hồ sơ
 • Quá hạn 344 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.751 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.068 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.286 hồ sơ
 • Quá hạn 782 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.580 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.114 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.971 hồ sơ
 • Quá hạn 1.143 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.668 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.485 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.506 hồ sơ
 • Quá hạn 979 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.944 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.843 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.066 hồ sơ
 • Quá hạn 777 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.274 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.078 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.648 hồ sơ
 • Quá hạn 1.430 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.625 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.221 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.140 hồ sơ
 • Quá hạn 1.081 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.490 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.487 hồ sơ
 • Quá hạn 2.269 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  94,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.749 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.454 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.475 hồ sơ
 • Quá hạn 979 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.432 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.403 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.187 hồ sơ
 • Quá hạn 2.216 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  95,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.001 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.882 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 45.669 hồ sơ
 • Quá hạn 213 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 54.499 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.942 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.828 hồ sơ
 • Quá hạn 114 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  99,8% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả