Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021
Hồ sơ tiếp nhận
41.449
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
34.070
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2021 13:20:34

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2021

thời gian cập nhật số liệu: 27/01/2021 13:20:34

Số lượt truy cập
5713027
Đang online: 86
Hôm qua: 17254
Tháng trước: 523592
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 41.917 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.054 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.757 hồ sơ
 • Quá hạn 1.297 hồ sơ
 • Tháng
  1/2021
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.072 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.782 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.453 hồ sơ
 • Quá hạn 2.329 hồ sơ
 • Tháng
  12/2020
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.737 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.028 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.044 hồ sơ
 • Quá hạn 1.984 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  96,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.878 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.725 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.483 hồ sơ
 • Quá hạn 1.242 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  97,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.531 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.061 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.545 hồ sơ
 • Quá hạn 1.516 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.663 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.465 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.144 hồ sơ
 • Quá hạn 1.321 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.205 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.713 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.727 hồ sơ
 • Quá hạn 986 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.745 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.035 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.282 hồ sơ
 • Quá hạn 753 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.575 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.042 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.988 hồ sơ
 • Quá hạn 1.054 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.659 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.463 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.565 hồ sơ
 • Quá hạn 898 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.941 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.850 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.180 hồ sơ
 • Quá hạn 670 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.273 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.046 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.684 hồ sơ
 • Quá hạn 1.362 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  96,6% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả