Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
515.277
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
504.989
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 28/11/2020 17:14:27

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 28/11/2020 17:14:27

Số lượt truy cập
4698080
Đang online: 90
Hôm qua: 20798
Tháng trước: 454658
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 55.316 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.653 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.535 hồ sơ
 • Quá hạn 2.118 hồ sơ
 • Tháng
  11/2020
  96,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.880 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.727 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.429 hồ sơ
 • Quá hạn 1.298 hồ sơ
 • Tháng
  10/2020
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 56.531 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.046 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 53.514 hồ sơ
 • Quá hạn 1.532 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.664 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.459 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.016 hồ sơ
 • Quá hạn 1.443 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  97,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.205 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.724 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 54.699 hồ sơ
 • Quá hạn 1.025 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.745 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.033 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.257 hồ sơ
 • Quá hạn 776 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.575 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.059 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.953 hồ sơ
 • Quá hạn 1.106 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  97,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 31.659 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.483 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.505 hồ sơ
 • Quá hạn 978 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  96,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.942 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.843 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.066 hồ sơ
 • Quá hạn 777 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.273 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.078 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.648 hồ sơ
 • Quá hạn 1.430 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  96,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.624 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 26.226 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.145 hồ sơ
 • Quá hạn 1.081 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  95,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 40.489 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 39.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 37.487 hồ sơ
 • Quá hạn 2.269 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  94,3% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả