Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cơ quan giải quyết UBND Thành phố Đà Lạt
Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)

Loading...

EMC Đã kết nối EMC