Một phần  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

Ký hiệu thủ tục: 2.000073.000.00.00.H36
Lượt xem: 2358
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến trên hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN
Phí

- Phí thẩm định tại khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng/lần thẩm định. - Phí thẩm định tại các huyện: 600.000 đồng/lần thẩm định.

Lệ phí

-- Phí thẩm định: 1.200.000 đồng/giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • - Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

 • - Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_ Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo mẫu số 07 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC