Toàn trình  Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ký hiệu thủ tục: 2.000002.000.00.00.H36
Lượt xem: 2702
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương.

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Mức độ 4, Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  - Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Phí

Theo quy định

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP Số: 81/2018/NĐ-CP

 • - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các khách hàng đã tham gia chương trình trước khi được sửa đổi, bổ sung nội dung.

 • - Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương

 • - Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 06.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_Đơn đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo mẫu quy định. Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC