Toàn trình  Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Ký hiệu thủ tục: 1.001088.000.00.00.H36
Lượt xem: 4008
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 1

  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 • Trực tuyến
 • 1

  Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 1

  Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Cho phép học sinh học lại
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT

 • Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

 • Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

 • Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn xin học lại học sinh ký. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

EMC Đã kết nối EMC