Toàn trình  Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Ký hiệu thủ tục: 2.001474.000.00.00.H36
Lượt xem: 2132
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

 • Trực tuyến
 • Mức độ 4, Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Dịch vụ bưu chính
 • Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và dấu đến địa chỉ đã được các Sở Công Thương công bố; Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Không có thôn tin
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Luật 36/2005/QH11 Số: 36/2005/QH11

 • Nghị định 81/2018/NĐ-CP Số: 81/2018/NĐ-CP

 • - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thương nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • - Thương nhân trước gửi thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương nơi đã thông báo thực hiện khuyến mại.

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại của thương nhân.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 06.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trìnhkhuyến mại theo mẫu quy định. Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC