Toàn trình  Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: 1.003401.000.00.00.H36
Lượt xem: 1688
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  Mức độ 4, Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công, 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Qua bưu điện; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thu hồi giấy phép, Giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp
Phí Không
Lệ phí Không
Căn cứ pháp lý
 • Luật 14/2017/QH14 Số: 14/2017/QH14

 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP Số: 71/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2018/TT-BCT Số: 13/2018/TT-BCT

 • - Tổ chức, doanh nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

 • - Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ;

 • - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Văn bản đề nghị thu hồi Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; - Chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; - Không bảo đảm các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; - Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

EMC Đã kết nối EMC