Toàn trình  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Ký hiệu thủ tục: 2.001270.000.00.00.H36
Lượt xem: 1859
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • - Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân.

 • - Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP. Mẫu số 12.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm: Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

 • CT_Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng.

EMC Đã kết nối EMC