Một phần  Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ký hiệu thủ tục: 2.000599.000.00.00.H36
Lượt xem: 1670
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (Công thương)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định

 • Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo phương án Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu khác liên quan kèm theo (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC