CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5069 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 TT-06/BTXH Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
2 TT-07/BTXH Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
3 TT-09/BTXH Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
4 TT-10/BTXH Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
5 TT_03/GDDT Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục phổ thông (cũ)
6 TT_06/GDDT Thủ tục giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục phổ thông (cũ)
7 QT02 /TNMT Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Tài nguyên và môi trường (cũ)
8 1.004427.000.00.00.H36 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác Thủy lợi
9 1.001991.000.00.00.H36 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai) Đất đai
10 1.004249.000.00.00.H36 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
11 1.004356.000.00.00.H36 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
12 1.000824 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (TTHC cấp tỉnh) Tài nguyên nước
13 1.005144.000.00.00.H36 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
14 2.000535.000.00.00.H36 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp Huyện/Thành phố An toàn thực phẩm
15 2.000591.000.00.00.H36 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp Huyện/Thành phố An toàn thực phẩm