CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 2.002499.000.00.00.H36 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Xử lý đơn thư
2 2.002400.000.00.00.H36 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh Phòng, chống tham nhũng
3 2.002394.000.00.00.H36 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Giải quyết tố cáo
EMC Đã kết nối EMC