Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 1 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
  • Dịch vụ công toàn trình là gì
  • Sở Công Thương
  • Nguyễn Lương Bắc
  • Vào lúc 15:02:34 ngày 21/05/2024
Chi tiết
EMC Đã kết nối EMC