Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND Tỉnh Lâm Đồng
UBND Tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: <b>063 3822 307</b>
Logo BQL các Khu công nghiệp
BQL các Khu công nghiệp
 • Điện thoại: 063.3549103
 • Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: 063 3822 295
 • Email: sct@lamdong.gov.vn
 • Fax: 063 3828 953
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Website: http://sct.lamdong.gov.vn
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: 063.3833492
 • Email: sgtvt@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 0633822488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 • Fax: 02633.532.586
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 063.3826448
 • Email: skhcn@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 063 3540 716
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 063.3541982
 • Email: sldtbxh@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
 • Điện thoại: 0263 3837497
 • Email: snnptnt@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 36 Trần Phú, phường 4, Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Website: http://www.snnptnt.lamdong.gov.vn
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 063.3837971
 • Email: SNV@lamdong.gov.vn
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 063 3541 546
 • Email: stttt@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: 063.3532653
 • Email: stc@lamdong.gov.vn
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0263.3832302
 • Email: banbientaptnmt@lamdong.gov.vn
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 063.3829346
 • Email: stp@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 063 3822 141
 • Email: bbtsovhttdl@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 063 3822 267
 • Email: sxd@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 063.3822336
 • Email: haytelamdong@yahoo.com.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Trung tâm Hành Chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, P4, Đà Lạt, Lâm Đồng
Logo UBND Thành phố Đà Lạt
UBND Thành phố Đà Lạt
 • Điện thoại: 0263 3822 386
 • Email: vhttdalat@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 02 Trần Nhân Tông P8 Tp Đà Lạt
Logo UBND Thành phố Bảo Lộc
UBND Thành phố Bảo Lộc
 • Điện thoại: 063.3711030
 • Email: vhttbaoloc@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 2 - Hồng Bàng
Logo UBND Huyện Lạc Dương
UBND Huyện Lạc Dương
 • Điện thoại: 0263.3502078
 • Email: vhttlacduong@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Đức Trọng
UBND Huyện Đức Trọng
 • Điện thoại: 063.3843136
 • Email: vhttductrong@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Đơn Dương
UBND Huyện Đơn Dương
 • Điện thoại: 063.3622111
 • Email: ubnddonduong@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Lâm Hà
UBND Huyện Lâm Hà
 • Điện thoại: 063.3685050
 • Email: bbtlamha@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Đam Rông
UBND Huyện Đam Rông
 • Điện thoại: 063.3616064
 • Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Di Linh
UBND Huyện Di Linh
 • Điện thoại: 063 3870 365
 • Email: bbtdilinh@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Bảo Lâm
UBND Huyện Bảo Lâm
 • Điện thoại: 0633.877027
 • Email: bbtbaolam@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Đạ Huoai
UBND Huyện Đạ Huoai
 • Điện thoại: 063.3875418
 • Email: ubnddahuoai@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Đạ Tẻh
UBND Huyện Đạ Tẻh
 • Điện thoại: 063.3880348
 • Email: bbtdateh@lamdong.gov.vn
Logo UBND Huyện Cát Tiên
UBND Huyện Cát Tiên
 • Điện thoại: 0263.3890001
 • Email: bbtcattien@lamdong.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: UBND_H_CAT_TIEN
 • Website: http://cattien.lamdong.gov.vn
EMC Đã kết nối EMC