CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 981 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.005144.000.00.00.H36 Mức độ 4 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 1.004435.000.00.00.H36 Mức độ 3 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc kinh Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 29 /LĐTBXH Mức độ 3 "Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật" Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
4 26 /LĐTBXH Mức độ 3 "Thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật" Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
5 TT-20/BTXH Mức độ 3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Trợ cấp, hổ trợ (cũ)
6 QT 03/LĐTBXH-TE Mức độ 3 "Thủ tục chi trả trợ cấp hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh:" Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
7 QT 13/LĐTBXH Mức độ 3 "Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật." Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
8 QT 12/LĐTBXH Mức độ 3 "Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật." Cấp Quận/huyện LĐTB-XH - BTXH - Bảo vệ chăm sóc trẻ em (cũ)
9 QT.TPCT.02 Mức độ 3 "Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận" Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
10 QT.TPCT.09 Mức độ 3 "Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp " Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
11 QT.TPCT.08 Mức độ 3 "Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp " Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
12 QT.TPCT.07 Mức độ 3 "Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực" Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
13 QT.TPCT.01 Mức độ 3 "Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc" Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
14 QT.TPCT.06 Mức độ 3 "Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch" Cấp Quận/huyện Chứng thực (cũ)
15 2.001915.000.00.00.H36 Mức độ 4 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Sở Giao thông Vận tải Đường bộ (cũ)