CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
61 2.000619.000.00.00.H36 Toàn trình Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
62 2.000609.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
63 2.000309.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
64 2.000191.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Sở Công Thương Quản lý Cạnh tranh
65 2.000347.000.00.00.H36 Toàn trình Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
66 2.000063.000.00.00.H36 Một phần Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
67 2.000327.000.00.00.H36 Một phần Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Sở Công Thương Thương mại quốc tế
68 2.001434.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
69 2.001433.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
70 1.003401.000.00.00.H36 Toàn trình Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
71 2.000033.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo hoạt động khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
72 2.001474.000.00.00.H36 Toàn trình Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
73 2.000004.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
74 2.000002.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Công Thương Xúc tiến thương mại
75 2.000001.000.00.00.H36 Toàn trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Sở Công Thương Xúc tiến thương mại