CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1178 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1171 1.002944.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Sở Y tế Y tế Dự phòng
1172 2.000655.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Sở Y tế Y tế Dự phòng
1173 1.004488.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Sở Y tế Y tế Dự phòng
1174 1.004607.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
1175 1.004564.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
1176 1.009407.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Y Dược cổ truyền
1177 1.004875.000.00.00.H36 Toàn trình Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
1178 1.004888.000.00.00.H36 Toàn trình Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc