CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 1193 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1186 2.000655.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Sở Y tế Y tế Dự phòng
1187 1.004488.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Sở Y tế Y tế Dự phòng
1188 1.004564.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
1189 1.004607.000.00.00.H36 Toàn trình Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Sở Y tế Y tế Dự phòng
1190 1.009407.000.00.00.H36 Toàn trình Công bố đáp ứng tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền trực thuộc quản lý của Sở Y tế Sở Y tế Y Dược cổ truyền
1191 1.009346.000.00.00.H36 Một phần Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng Sở Y tế Thi đua, khen thưởng (Y tế)
1192 1.004875.000.00.00.H36 Toàn trình Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
1193 1.004888.000.00.00.H36 Toàn trình Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp Quận/huyện Công tác dân tộc
Đã kết nối EMC