CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 7 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.004363.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
2 1.004509.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
3 1.004493.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
4 1.007932.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
5 1.004346.000.00.00.H36 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
6 1.007933.000.00.00.H36 Mức độ 4 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật
7 1.007931.000.00.00.H36 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bảo vệ thực vật