Toàn trình  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ký hiệu thủ tục: 1.001279.000.00.00.H36
Lượt xem: 1875
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 1 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phí

- Miễn lệ phí đối với trường hợp cấp lại Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng ; - Cấp lại đối với trường hợp Giấy phép hết hiệu lực, phí thẩm định : 1.100.000 đồng/cơ sở/lần.

Lệ phí

0

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

 • Nghị định 17/2020/NĐ-CP Số: 17/2020/NĐ-CP

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

 • Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • ổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

 • Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

 • Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế hạ tầng căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép.

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 1

File mẫu:

 • CT_Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng: (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có) Tải về In ấn

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật. - Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

EMC Đã kết nối EMC