TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘP HỒ SƠ QUA KIOSK
Lĩnh vực

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4

Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Đối tượng thực hiện: Cá nhân hoặc tổ chức, doanh nghiệp
Mức độ: 4