Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - 2.001630.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

+ Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có); MẪU SỐ 03 RƯỢU.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
 • + Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

 • + Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

 • + Sở Công Thương căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để cấp lại giấy phép;

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
 • Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

  Mức độ 4, nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

- Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật - Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất. - Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. - Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định. - Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu. - Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

Kết quả thực hiện

 • Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Căn cứ pháp lý

 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • CT_Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu số 03 ban hành tại Nghị Định 17/2020/NĐ-CP Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC