Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) - 1.004637.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Báo chí (Thông tin và truyền thông)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (đối với tổ chức nước ngoài tại Việt Nam); Bản chính: 0
Bản sao: 1
Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài). Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Cơ quan, tổ chức ở trung ương; cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu xuất bản bản tin gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Theo quy định

Theo quy định của Bộ tài chính.

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Điều kiện cấp giấy phép xuất bản bản tin gồm: a) Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin; b) Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin; c) Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in; d) Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.

Kết quả thực hiện

 • Giấy phép xuất bản bản tin

Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 48/2016/TT-BTTTT Số: 48/2016/TT-BTTTT

 • Luật 103/2016/QH13 Số: 103/2016/QH13

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin; Tải về
 • Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin Tải về

Đã kết nối EMC