Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) - 1.003888.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Báo chí (Thông tin và truyền thông)

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị (theo mẫu); Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 Ngày làm việc

Phí/lệ phí

Theo quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Văn bản chấp thuận

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

 • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC