Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - 1.001088.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn xin học lại học sinh ký. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

 • Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường.

 • Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 1

  Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 • Trực tuyến
 • 1

  Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 1

  Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Học sinh xin học lại sau thời gian nghỉ nhưng còn trong độ tuổi quy định của từng cấp học.

Kết quả thực hiện

 • Cho phép học sinh học lại

Căn cứ pháp lý

 • Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Số: 51/2002/QĐ-BGDĐT

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC