Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương - 2.000210.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II) Mẫu số 01 (1).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng
 • Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận; Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận.

Trường hợp không cấp lại
 • Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 03 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến trên hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện áp dụng), 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 3 Ngày làm việc

  Qua bưu điện, 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Giấy chứng nhận huấn luyện đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng

Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật 14/2017/QH14 Số: 14/2017/QH14

 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP Số: 71/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2018/TT-BCT Số: 13/2018/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC