Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ - 2.000221.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Bản chính: 0
Bản sao: 1
Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II) Mẫu số 02 (2).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II) Mẫu số 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu huấn luyện chi tiết quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 71/2018/NĐ-CP Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ
 • Tổ chức hoạt động tiền chất thuốc nổ lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương thông báo kế hoạch kiểm tra cho tổ chức đề nghị; - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch kiểm tra, Sở Công Thương tổ chức kiểm tra; Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Công Thương thực hiện cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 18 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 18 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến trên hệ thống dịch vụ hành chính công (nếu đủ điều kiện), 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 18 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ qua bưu điện

Phí/lệ phí

Theo quy định

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

* Điều kiện chung: - Được huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. * Điều kiện riêng: Người huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ phải có trình độ đại học trở lên và có kinh nghiệm thực tế làm việc về kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp từ 05 năm liền kề trở lên hoặc làm việc trong lĩnh vực quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ từ 03 năm liền kề trở lên; có kiến thức pháp luật về tiền chất thuốc nổ.

Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ của Bộ Công Thương

Căn cứ pháp lý

 • Luật 14/2017/QH14 Số: 14/2017/QH14

 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP Số: 71/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2018/TT-BCT Số: 13/2018/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Bản chính: Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 02 tại Phụ lục II) Tải về In ấn
 • Bản chính: Giấy đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn (Mẫu số 01 tại Phụ lục II) Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC