Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn - 2.000194.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Kinh doanh khí

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn bao gồm Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP Mẫu số 07.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

 • - Thời hạn của Giấy chứng nhận là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

 • - Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn của thương nhân.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Mức độ 3, Nộp trực tuyến qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng), 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Nộp qua bưu điện, 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí/lệ phí

Theo quy định

- Phí thẩm định tại khu vực thành phố: 1.200.000 đồng/lần thẩm định.

- Phí thẩm định tại các huyện: 600.000 đồng/lần thẩm định

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRẠM NẠP LPG VÀO CHAI/LPG VÀO XE BỒN

Căn cứ pháp lý

 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP Số: 87/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC Số: 44/2020/TT-BTC

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Bản chính: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào xe bồn theo Mẫu số 07 Nghị định số 87/2018/NĐ-CP Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC