Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - 2.000004.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Xúc tiến thương mại

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Mẫu số 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Trình tự thực hiện

 • Sở Công Thương xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

 • Thương nhân gửi hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đến Sở Công Thương

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương;

 • Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

  - Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Công văn xác nhận hoặc không xác nhận Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ pháp lý

 • LUẬT Thương mại Số: Luật 36/2005/QH11

 • Thông tư Liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Số: 81/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Đã kết nối EMC