Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh - 1.004427.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Thủy lợi

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018) Phụ lục kèm theo.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản vẽ thiết kế thi công, thuyết minh thiết kế; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn công trình thủy lợi; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản thỏa thuận của tổ chức, cá nhân trực tiếp khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

 • Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 • Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí/lệ phí

Không

Không

Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Giấy phép (123)

Căn cứ pháp lý

 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 67/2018/NĐ-CP Số: 67/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
EMC Đã kết nối EMC