Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001880.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 10. ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân Bản chính: 1
Bản sao: 0

Áp dụng cho chủ điểm cá nhân

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân Bản chính: 1
Bản sao: 0
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 09. ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • - Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 35b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan cấp giấy chứng nhận.

 • - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

 • - Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày

  - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

Phí/lệ phí

không

không

Cơ quan thực hiện

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Không

Kết quả thực hiện

 • Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • TT_ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (cho Cá Nhân) Tải về In ấn
 • TT_ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG (Cho Doanh Nghiệp) Tải về In ấn

EMC Đã kết nối EMC