Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - 2.001786.000.00.00.H36

Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính

Thành phần hồ sơ

Trường hợp chủ điểm là cá nhân

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường hợp chủ điểm là tổ chức

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử công cộng Mẫu số 13. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trình tự thực hiện

 • Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tới Cơ quan cấp giấy chứng nhận.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp giấy chứng nhận thực hiện cấp lại giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

 • Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc cá nhân

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí/lệ phí

không

không

Cơ quan thực hiện

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lạc Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đơn Dương - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lâm Hà - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đam Rông - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Huoai - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đạ Tẻh - Tỉnh Lâm Đồng, Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cát Tiên - Tỉnh Lâm Đồng

Yêu cầu điều kiện

Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

EMC Đã kết nối EMC