Loading...

STT Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Có mấy hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích? Là những hình thức nào? Theo quy định Điều 5 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: có 03 hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, gồm:
1. Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
2. Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
3. Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
05/12/2019
2 Khi nào phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe và trình tự thực hiện như thế nào? Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp:
1. Người có giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng
a) Từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;
b) Từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại giấy phép lái... Xem thêm
05/12/2019
3 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 bao gồm những thành phần nào? Có quy định phí, lệ phí không? Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe thì thành phần hồ sơ cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 gồm:
- Giấy phép xây dựng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.
Ngoài ra, thủ tục cấp giấy chứng nhận trung tâm s... Xem thêm
05/12/2019
4 Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như thế nào? Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô thì hồ sơ cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô gồm:
1/. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải quy định;
2/. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
3/. Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ củ... Xem thêm
05/12/2019
5 Thời gian cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có lâu không? Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô thì thời gian thực hiện thủ tục là 5 ngày. “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu... Xem thêm 05/12/2019
6 Có mấy cách thức để tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Là những cách thức nào? Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ: tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các cách thức theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính:
1. Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa;
2. Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật;
3. Trực tu... Xem thêm
05/12/2019
7 Cấp đổi giấy phép lái xe có phải nộp lệ phí không và mức thu phí bao nhiêu? Theo quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, câp biển số xe máy chuyên dùng, thì khi người dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe thì có thu phí, mức phí là: 135.000 đ (một trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn). 05/12/2019
8 Biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch được quy định như thế nào? Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BVHTTDL-BGTVT ngày 25/5/2015 của Liên bộ Văn hoá Thể Thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch.
Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch phải được gắn biển hiệu theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; Xe ô tô vận tải khách du l... Xem thêm
05/12/2019
9 Hồ sơ cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch gồm những gì? Căn cứ khoản 1 Điều 17 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch, hồ sơ gồm:
+ Đơn đề nghị cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
+ Bảng kê thông tin về trang thiết bị của từng phương tiện, chất lượng dịch vụ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Du lịch;
+ Bản sao giấy đă... Xem thêm
05/12/2019
10 Thế nào là hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính? Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là những loại giấy tờ mà tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền trước khi cơ quan này giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức, trong đó có giấy tờ, tài liệu quan trọng của tổ chức, cá nhân, giấy tờ, hồ sơ mang thông tin riêng của cá nhân, tổ chức, giấy tờ chỉ có một bản duy nhất h... Xem thêm 05/12/2019
11 Thế nào là kết quả giải quyết thủ tục hành chính? Theo quy định khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ: kết quả giải quyết thủ tục hành chính là các quyết định hành chính, giấy chứng nhận, giấy phép, văn bằng, chứng chỉ và các hình thức khác mà theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền phải cấp cho tổ chức, cá nhân sau khi giải quyết thủ tục hành chính. 05/12/2019
12 Giấy phép lái xe nào có quy định về thời hạn? Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thời hạn của GPLX được quy định như sau:
1. Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn
2. Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn ... Xem thêm
05/12/2019
13 Trường hợp nào phải làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và hồ sơ gồm những gì? Theo quy định tại Điiều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, các trường hợp đổi giấy phép lái xe như sau:
1. Việc đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET. được khuyến khích thực hiện trước ngày 31/12/2020.
2. Người có giấy phép lái xe có thời hạn thực hiện việc đổi giấy phép lái xe trước khi hết thời hạn sử dụng; người có giấy phép lái xe bị hỏng còn thời hạn sử dụng được đổi giấy phép lái xe.
3. Người có giấy phép lái xe hạng E đủ 55 tuổi đối với... Xem thêm
05/12/2019
14 Dịch vụ công trực tuyến là gì và có mấy mức độ? Theo quy định tại khoản 4, Điều 3 của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ: Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
Dịch vục công trực tuyến có 4 mức độ: mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 và mức độ 4.
05/12/2019
15 Tôi muốn đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp thì phải nộp hồ sơ ở đâu, phải làm những thủ tục gì? Khi bạn muốn đổi GPLX do ngành giao thông vận tải cấp bạn có thể chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại các bưu cục của hệ thống bưu điện toàn tỉnh (trừ thành phố Đà Lạt) và bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GTVT tại quầy số 9-10 trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (số 36 Trần Phú – P4 – Đà Lạt)
* Hồ sơ như sau:
a. Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.
b. Giấy khám sức khỏe của người lái xe do c... Xem thêm
05/12/2019
16 Giấy phép đào tạo lái xe ô tô có thời hạn không? Nếu có thì được quy định như thế nào? Theo quy định tại Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe thì Giấy phép đào tạo lái xe ôtô không quy định thời hạn. 05/12/2019
17 Tôi muốn cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và thủ tục như thế nào? Theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ôtô và dịch vụ sát hạch lái xe :
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
a) Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo thuộc cơ quan Trung ương do Bộ Giao thông vận tải giao;
b) Sở Giao thông vận tải cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo do địa phương quản l... Xem thêm
05/12/2019
18 Tôi bị mất giấy phép lái xe ôtô thì làm thủ tục cấp lại hay cấp mới? Theo quy định tại Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp:
1. Người có giấy phép lái xe bị mất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, được xét cấp lại giấy phép lái xe.
+ Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT/BGTVT;Xem thêm
05/12/2019
19 Tôi có GPLX hạng A1 bằng vật liệu giấy do ngành GTVT cấp, trường hợp GPLX của tôi có bắt buộc phải đổi sang GPLX mới bằng vật liệu Pet không? Theo quy định tại khoản 12 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải thì : “Giấy phép lái xe hạng A1, A2 do ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995, bằng lái xe và giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp còn giá trị được tiếp tục sử dụng.”. Vì vậy, GPLX A1 vẫn sử dụng được và không bắt buộc đối sang GPLX PET.
Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải thì : “Việc đổi giấ... Xem thêm
05/12/2019
20 Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe ôtô thực hiện như thế nào, thời gian có lâu không? * Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe :
Theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải thủ tục cấp mới GPLX được thực hiện như sau:
1. Trình tự thực hiện:
a) Nộp hồ sơ TTHC: Cá nhân học lái xe lần đầu, học lái xe nâng hạng nộp hồ sơ dự học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe.
b) Giải quyết TTHC:
- Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; nộp hồ sơ và báo cáo danh sách đề nghị ... Xem thêm
05/12/2019