Để chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước từ 01/7/2024. Công an tỉnh Lâm Đồng tạm ngưng thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Từ ngày 01/7/2024 sẽ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước theo quy định của Luật căn cước.

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1643 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1621 1.008038 Cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Trà B’Lao” Cấp Quận/huyện Sở hữu trí tuệ
1622 1.012427.H36 Thành lập/mở rộng cụm công nghiệp Cấp Quận/huyện Cụm Công nghiệp
1623 1.004438.000.00.00.H36 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1624 1.001000.000.00.00.H36 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Cấp Quận/huyện Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1625 1.003658.000.00.00.H36 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Cấp Quận/huyện Đường thủy nội địa
1626 1.005388.000.00.00.H36 Thủ tục thi tuyển Viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
1627 1.005392.000.00.00.H36 Thủ tục xét tuyển viên chức Cấp Quận/huyện Công chức, viên chức
1628 1.000804.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1629 1.000843.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1630 2.000356.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1631 2.000374.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1632 2.000385.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1633 2.000402.000.00.00.H36 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1634 2.000414.000.00.00.H36 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp Quận/huyện Thi đua - khen thưởng (Nội vụ)
1635 2.002217.000.00.00.H36 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Quận/huyện Quản lý giá
EMC Đã kết nối EMC